Autoritățile au aprobat scenariile pentru redeschiderea școlilor. Dacă doi profesori dintr-o școală sunt infectați cu Covid, școala se închide pentru două săptămâni. Universitățile vor decide fiecare în parte.rofesori dintr-o școală sunt infectați cu Covid, școala se închide pentru două săptămâni. 

Comitetul Național pentru Situații de Urgență a adoptat în ședința de astăzi, Hotărârea numărul 5 privind propunerea reluării activităților ce impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19.

Ministrul Educației a prezentat scenariul de funcționare a școlilor, detaliate ulterior într-un comunicat și de CNSU:

 • În localitățile unde rata de infectare este mai mică de 1 la mie vor fi deschise cu prezență fizică școlile: creșe, grădinițe, învățământ primar, gimnazial, liceal.
 • La o rată de infectare între 1 și 3 la mia de locuitori vor merge la cursuri: creșe, grădiniță, învățământ primar, clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a.
 • La o rată de infectare cuprinsă între 3 și 6 la mie: creșe, grădinițe, învățământ primar.
 • Se recomandă participarea cu prezență fizică a elevilor din învățământul tehnologic, profesional și postliceal pentru stagiile practice.
 • Universitățile atât civile cât și militare au autonomie.
 • Pentru liceele militare și cele de poliție nu se aplică scenariile ca pentru restul școlilor. Redeschiderea sau închiderea acestor școli militare și de poliție va fi decisă de să ministerele de care aparțin.
 • Dacă există două cazuri de COVID-19 într-o clasă se va suspenda activitatea în clasa respectivă.
 • Dacă vor fi cazuri în mai multe clase, în care apar două cazuri în fiecare clasă se va suspenda activitatea pentru 14 zile în toată școala.
 • De asemenea, dacă sunt doi profesori cu COVID-19 într-o școală, atunci se va suspenda activitatea în toată școala pentru 14 zile.
 • În semestrul doi, suma de 30 de milioane de euro va avea ca destinație exclusivă derularea și plata orelor remediale. Plata se va face către școli, într-un cuantum de 200 de lei pe lună pentru fiecare elev cuprins în grupul țintă.
 • Partea de testare este foarte importantă și susținem proiectul Ministerului Sănătății prin care se intenționează testarea cu teste antigen. Aceste teste există, nu trebuie achiziționate însă avem nevoie de personal.

Deciziile Comitetului pentru Situații de Urgență:

Art.1 – (1) Se propune reluarea activităților care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, după următoarele scenarii:

a) Scenariul verde – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru toate categoriile de antepreșcolari, preșcolari și școlari;

b) Scenariul galben – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000 dar mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru toți antepreșcolarii și preșcolarii, elevii claselor din învățământul primar, precum si pentru elevii claselor terminale din învățământul gimnazial, liceal, profesional si postliceal;

c) Scenariul roșu – incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 – activitățile care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ sunt permise pentru toți antepreșcolarii și preșcolarii, precum și pentru elevii claselor din învățământul primar.

(2) Se propune ca, indiferent de scenariile prevăzute la alin. (1), stagiile de pregătire practică pentru elevii din învățământul liceal tehnologic, postliceal, profesional și profesional dual, să se desfășoare cu prezența fizică, respectând procedurile privind măsurile de protecție instituite de către entitățile organizatoare de stagii de pregătire practică și prevederile Ordinului comun al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății.

(3) Se propune ca decizia cu privire la modalitatea de desfășurate a activităților ce presupun prezența fizică a studenților în cadrul instituțiilor de învățământ superior, se ia de către conducătorii acestora, în baza autonomiei universitare.

(4) La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale, nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ.

(5) În situația modificării ratei de incidență cumulată, care determină încadrarea într-un alt scenariu din cele prevăzute la alin. (1), constatarea și modificarea scenariului se face în condițiile Legii nr. 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale Ordinului comun al Ministrului Educației și Cercetării și Ministrului Sănătății.

Art.2 – Se propune ca activitățile ce presupun prezența fizică a elevilor în unitățile de învățământ preuniversitar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Apărării Naționale, să fie gestionate în funcție de analiza situației epidemiologice realizată la nivelul ministerelor din care fac parte și stabilite prin decizii ale conducătorilor acestora, fără a le fi aplicabile prevederile art. 1.

Art.3 – Se propune elaborarea unui act normativ prin care să fie instituită măsura complementară a suspendării activității, pe o perioadă determinată, pentru operatorii economici care nu respectă măsurile de prevenire și combatere a răspândirii COVID-19.

Comentariile sunt închise.